Pohyb u dětí: Klíčová složka zdravého vývoje

„Mami, pojď už…..“ slýchám skoro každý den, když počasí dovolí. A kam, že to vyrážíme? Přece na klasické prolézačky či lanové centrum u nás v obci otevřené pro veřejnost

V dnešní době digitálních technologií, kdy děti tráví více času na počítači, telefonu či tabletu se stává fyzická aktivita u dětí důležitějším tématem než kdy jindy. Pohyb je totiž zásadní pro správný vývoj dětí. Vliv má nejen na jejich fyzické zdraví, ale i na mentální pohodu.

Více než jen vybití přebytečné energie

Slýchám občas, že rodiče chodí s dětmi ven, aby se unavily a potom lépe spaly. Fyzická aktivita je pro děti však mnohem více než jen způsob, jak si vybít přebytečnou energii. Má klíčovou roli v rozvoji motorických dovedností, podporuje zdravý růst kostí, svalů a kloubů, a co víc, přispívá k rozvoji kognitivních schopností. Děti, které jsou pravidelně fyzicky aktivní, vykazují lepší pozornost i paměť.

Nemusíte vymýšlet nic složitého

A teď to nejlepší, nemusíte vymýšlet nějaké složité aktivity, ty většinou nabízí samo město v podobě venkovních prolézačkách a lanových center. Na těchto překážkách děti využívají oboustranný pohyb, který je klíčový pro rozvoj motorických dovedností a koordinace. Děti musí často používat obě ruce a nohy současně, aby se pohybovaly vpřed. Děti se učí lézt, balancovat, skákat a šplhat. Tento typ pohybu podporuje nejen fyzický vývoj, ale také neurální rozvoj, podporuje mozkovou plasticitu a zlepšuje schopnost obou mozkových hemisfér efektivně spolupracovat.

Navíc, na většině takových hřištích jsou i jiné děti, takže se rozvíjí i sociální dovednosti.

Tipy, jak můžete každodenní aktivity na průlezkách obohatit:

  • Soutěž na čas: vymyslete dráhu a stopujte každému, jak rychle (ale bezpečně) průlezky překoná. Nechte děti vymyslet dráhu, aby byly také kreativní

 

  • Hra Země láva: Jeden dospělí říká „Země láva začíná za“ a odpočítává 3,2,1 a v tuto chvíli nikdo nemůže být na zemi (všichni musí být na nějaké průlezce) a pak zase řekne: „Země láva končí za 3,2,1“ a opět mohou děti pobíhat i po zemi.

Takže hurá ven!

Sylvie Polednová

OfflineMáma